top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
Chlapec sedí na trávě

homesharing

Jsme nezisková organizace, založená v roce 2021, skupina osob se společným cílem: Pomáhat rodinám s dětmi ve věku 3 - 15 let se zdravotním postižením v regionu prostřednictvím dobrovolníků. Především organizováním a propagací homesharingu - sdílené péče o dítě se speciálními potřebami.

V roce 2021 jsme se zúčastnili grantové výzvy NF Abakus, který vybíral v rámci ČR šest spolků, kterým poskytne přímou finanční podporu. Tu jsme nezískali, nicméně náš projekt byl hodnocen jako velmi kvalitní a obdržel “Metodickou podporu a vedení Dětí úplňku”. Podpora byla a je skvělá, ale stále jsme neměli finanční prostředky, abychom projekt mohli rozjet. 

 

Homesharing se mohl (v Plzeňském kraji) rozvinout až díky podpoře Místní akční skupině Pošumaví, s jejichž pracovníky jsme spojili síly, a zařadili jsme aktivitu homesharingu do projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. Modrý Kos se stal této aktivity odborným garantem, podílí se na mapování kontextu cílových skupin homesharingu a jejich aktuálních potřeb, přenosu metodiky homesharingu do podmínek pošumavského venkova, dále na tvorbě databáze a síťování primárních rodin s dobrovolníky, a především na vzdělávací činnosti, osvětě a mediální kampani pro homesharing na území MAS Pošumaví.

Náš tým

Bc. Jana Javorská

Koordinátor projektu,

sociální pracovník

Mgr. Pavla Skalová

Mgr. Pavla Skalová

Speciální pedagog se zaměřením na AKK, supervizor.

Mgr. Petra Hoblová

PR, sociální pracovník a terapeut.

Bc. Jiřina Kábová

pracovnice pro péči o hostitele a spárované rodiny v homesharingu,

PR a homesharingová kampaň

Aktuálně

Staňte se
hostitelem

Co pro to mohu udělat?

Holčička se modlí
bottom of page